Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
L. RON HUBBARD: HUR HANS ARBETE HAR PÅVERKAT VÅR CIVILISATION


UPPLEVELSER UTANFÖR KROPPEN

Om människan inte är en kropp utan en andlig varelse, så blir naturligtvis slutsatsen att hon kan uppleva saker oberoende av sin kropp. Och i slutet av 1950-talet och början av 1960-talet började det som slutligen blev känt som “utanför-kroppen upplevelser” dyka upp inom para-psykologin. Titlar som “Nära döden-upplevelser”, återgav fallstudier av män och kvinnor som hade dött på operationsbordet eller i bilolyckor, återvände med fullständigt minne och fullständiga förnimmelser av en kortvarig existens helt skild från sitt dödliga kött.

Det var kort efter detta som en då begynnande New Age-rörelse fångade upp idén och gjorde den allmänt känd. I början av 1990-talet var intresset bland allmänheten för “utanför kroppen-upplevelser” tillräckligt stort för att böcker om ämnet skulle ta sig till toppen av bestsellerlistorna. Diskussionerna inom New Age rörande “utanför kroppen-upplevelser” har dock förbisett det faktum att ett decennium innan dessa första inslag av “utanför kroppen-upplevelser” rapporterades av dåtidens populära auktoriteter, hade L. Ron Hubbard redan lyckats få individer att exteriorisera från sina kroppar genom att använda tekniker som han beskrev i Creation of Human Ability. Och eftersom scientologer runt om i världen använde samma tekniker – med identiska resultat, dvs exteriorisering – så blev detta precis som i fallet med"tidigare liv”, en allmänt accepterad uppfattning som successivt spred sig i samhället.


Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation