Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
L. RON HUBBARD: HUR HANS ARBETE HAR PÅVERKAT VÅR CIVILISATION


TIDIGARE LIV

Det råder inget tvivel om att upptäckter som de att intelligens kan förbättras, att minnet kan spåras tillbaka så långt som till befruktningen och att fysisk läkning till stor del beror på mentala och andliga faktorer, påverkade det allmänna sättet att tänka. L. Ron Hubbards sökande efter den verkliga orsaken till mänsklig aberration (ung. avvikande beteende) förde honom dock långt bortom mänskligt beteende. I juli 1950, efter en i början skeptisk granskning av allt fler bevis, kunde man höra L. Ron Hubbard tala till auditörer om “metoderna för hur man auditerar tidigare liv”. Detta var inte en företeelse som han hade letat efter och han betraktade det i början med en viss skepsis. Men till slut, och utan att ge efter för andras invändningar, blev “tidigare liv” en del av vardagen. Det stod snart helt klart att människan inte var summan av kött, ben och kemikalier. Hon var en andlig varelse med oändligt minne och, vid den tidpunkten, okända förmågor.

Under de följande tre decennierna ägnade sig L. Ron Hubbard åt att utforska den mänskliga själens grundläggande natur och åt att bygga upp en fungerande väg till total frihet som varje människa kunde följa.

Miljoner människor har följt denna väg.

Vid mitten av 50-talet hade tidigare liv nästan blivit vardagsmat för de tusentals scientologer som under daglig auditering rutinmässigt återkallade detaljer från tidigare liv, minnen som inte bara sträckte sig några hundra- eller tusentals år tillbaka, utan tiotals miljoner år eller mer.


Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation