Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
L. RON HUBBARD: HUR HANS ARBETE HAR PÅVERKAT VÅR CIVILISATION


EN “TYST” REVOLUTION INOM LÄKEKONSTEN

L. Ron Hubbards upptäckter beträffande det reaktiva sinnet – och speciellt den avgörande upptäckten att en medvetslös människa fortsätter att registrera alla ljud, lukter, smärta, samtal och andra företeelser som äger rum omkring henne – har visat sig bli mycket betydelsefull inom ramen för traditionell allmänmedicin och kirurgi. Denna grundläggande Dianetik-princip var okänd när den först beskrevs i Dianetik: hur tanken påverkar kroppen – och möttes till och med av förakt av vissa personer – men några decennier senare har den lett till att man i många länder kräver tystnad i operationssalar. För femtio år sedan trodde kirurger att en medvetslös patient inte kunde förnimma eller registrera någonting och operationssalarna var ofta fyllda med onödigt prat. Men allt eftersom Dianetikens principer spreds i samhället så utvecklades operationsmetoderna, och kirurger anmodades att prata endast då det var helt nödvändigt.

Dessa rön lämnade också ett bestående intryck inom akutsjukvården. Många akutsjukvårdare anser idag att det är självklart att tystnad och lugn ska bibehållas omkring ett olycksfallsoffer. De kan rent av uppge att det är vad de fått lära sig – inte bara av sina instruktörer utan också på instruktionsvideos om första hjälpen och akutvård, där man anmodar omgivningen att hålla tyst.


Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation