Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
L. RON HUBBARD: HUR HANS ARBETE HAR PÅVERKAT VÅR CIVILISATION


MEDVETANDE HOS OFÖDDA BARN

L. Ron Hubbards upptäckter om sinnet och livet berörde också dem som värnar om det ofödda livet. Den rådande teorin före 1950 hävdade att ett människobarn inte kunde registrera minnen innan det hade bildats myelinskidor hos dem vid ca fyra års ålder. Enda undantaget var spekulativa idéer om “födelsetrauman” som förekom i psykoanalysens ytterkanter.

I detta klimat framförde L. Ron Hubbard följande: “Det enda kriteriet är huruvida något fungerar eller inte. Om det fungerar och kan användas är det vetenskapligt bevisat. Och det prenatala engrammet (ett minnesspår på cellnivå hos ofödda barn) är vetenskapligt bevisat. Efter att ha undergått objektiva tester och kontroller, äger det fortfarande giltighet. Och när det gäller den subjektiva verkligheten, så är det endast möjligt att få en clear om man accepterar det prenatala engrammet som ett faktum.”

Åren som följde utgör en tyst revolution i det allmänna sättet att tänka: från det som alla “visste”, nämligen att ett ofött barn inte ser, hör eller känner någonting, till den praktiskt taget allmänt vedertagna uppfattningen att blivande mödrar bör undvika skadliga stimulantia.

Ännu en gång spreds en ny djärv idé och effekterna blev avsevärda, ingöt hopp och gick stick i stäv med den vedertagna lögnen att en människa bara kunde vara medveten i förhållande till sin fysiska utveckling, och att hennes känslor uteslutande var resultatet av biologisk kemi. Det dröjde inte länge förrän L. Ron Hubbards revolutionerande upptäckter började spridas i samhällssystemet, tack vare den acceptans som Dianetik fortsatte att generera.


Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation