Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
L. RON HUBBARD: HUR HANS ARBETE HAR PÅVERKAT VÅR CIVILISATION


DISKUSSIONEN OM MÄNNISKANS INTELLEKTUELLA FÖRMÅGA

Före 1950 var den vedertagna uppfattningen den, att man inte kunde förändra människans intelligens. Det växande inflytandet från materialistisk vetenskap och dess teorier om “gyttjemänniskan” hade berövat människan hennes själ och omdefinierat henne till ett djur, som inte var något annat än summan av hennes gener. Darwins teori om ärvda egenskaper ledde till att variationer hos intelligensen blev ett ämne som studerades intensivt under slutet av artonhundratalet. Den förhärskande uppfattningen, som främst framfördes av Darwins yngre kusin, Sir Francis Galton, hävdade att intelligens var nedärvd och till stor del hade lagts beslag på av Englands förnämsta familjer. “Social darwinism” bevisade att de som var mest framgångsrika ekonomiskt och socialt kunde tacka sin genetiska överlägsenhet för sin ställning, och de nödlidande hade å sin sida gjort sig förtjänta av sin lott genom sin genetiska underlägsenhet. Ett sådant sätt att tänka ledde i förlängningen till Tredje Rikets rashygienprogram med massteriliseringar och planer på selektiv fortplantning, för att nämna ett extremfall. Men även i mindre totalitära termer, genomsyrade den här inställningen samhället i stort: ens intelligens gick inte att ändra på utan bestämdes av en genetisk kod.

Ett ganska talande påstående, publicerat 1951, anslöt sig till den gängse uppfattningen: “Vi tror att du kan hjälpa ditt barn att göra det bästa möjliga av sin intelligens om du har en god uppfattning om vad detta innebär. Du behöver inte känna till hans intelligenskvot – vi kommer att upplysa om den senare – men du bör åtminstone vara säker på om ditt barn tillhör eliten eller ej.”

Den allmänna uppfattningen angående ämnet stod alltså klar: intelligens, så som den mättes enligt standardiserade intelligenstester, var bestämd från födelsen och därmed också ens utstakade levnadsbana – om man blev rik eller fattig, tjänsteman eller arbetare.


Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation