Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
L. RON HUBBARD: HUR HANS ARBETE HAR PÅVERKAT VÅR CIVILISATION


DIANETIK OCH ETT NYTT SYNSÄTT

Detta var således den värld som mötte L. Ron Hubbard när han i maj 1950 gav ut Dianetik: Hur tanken påverkar kroppen, beledsagat av ett djärvt tillkännagivande att intelligensen inte bara var föränderlig utan att man kunde förbättra den med Dianetikens lättlärda tekniker. Dessutom – vilket var speciellt anmärkningsvärt – kunde man förbättra sin intelligens en bra bit ovanför det som hitintills föreställts vara dess övre gräns.

Den nyckel som öppnade vägen till människans förmåga att resonera mer förnuftigt var upptäckten av engrammet, det reaktiva sinnet och riktigt tillämpad Dianetik. Sommaren 1950 beräknade och bekräftade L. Ron Hubbard Foundation intelligensförbättring i förhållande till auditering. Resultaten var minst sagt överraskande. Tusentals vittnesmål bestyrkte faktumet, och allteftersom ordet spred sig ödelades grunden för teorin om människan kommen av jord. Själva tankesättet om ämnet förändrades så snabbt och drastiskt att till och med mentalhälsovården, som var fast förankrad i genetisk teori, började anamma idén att intelligens kunde förbättras. Även den välkände beteendevetaren B. F. Skinner påstod vid 1950-talets slut att mänsklig intelligens kunde förändras. Under tiden fortsatte Dianetik att användas allmänt av gemene man, och idén att hans förmåga kunde förbättras spred sig snart långt utanför de lärdes elfenbenstorn, och blev ett allmänt accepterat faktum.

Hur starkt denna nyskapande upptäckt av L. Ron Hubbard så småningom påverkade samhället, visade sig vid tvisten som omgav utgivandet av The Bell Curve: Intelligence and Class Structure in American Life 1994. Bokens författare försökte förgäves presentera bevis för att stödja teorin att intelligens var ärftlig, förutbestämd och omöjlig att förändra. Författarna blev nästan omedelbart intellektuellt brännmärkta eftersom pedagoger fördömde boken och hänvisade till ett berg av samlade bevis som slutgiltigt bevisade att IQ kunde höjas, ett faktum som nu blivit vedertaget. Det bakslag som författarna till boken The Bell Curve erfor är ett bevis på hur en enskild människas upptäckt fullständigt kan förändra status quo på en tidsrymd av mindre än 50 år.


Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation