Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
KAPITEL 39


L. RON HUBBARD
HUR HANS ARBETE HAR PÅVERKAT VÅR CIVILISATION

U
nder historiens gång har de viktigaste upptäckterna i vår kultur och civilisation knappast varit de som lett till starkare svärd åt soldaterna, bättre pilbågar åt bågskytten, kraftigare stridsvagnar åt kavalleriet eller atombomber. De viktigaste upptäckterna har snarare markerats av idéer från människor som tänkt till.

L. Ron Hubbard skrev i Science of Survival: “Det är idéer, inte krig, som kännetecknar mänsklighetens framåtskridande.” När en idé representerar grundläggande och fungerande sanningar, antas den av många och blir bestående. Platons Staten, som skrevs drygt 300 år före Kristi födelse, fungerade som en katalysator för politiska tänkare i århundraden och många av hans grundläggande begrepp återfinns än idag i moderna regeringars uppbyggnad. Descartes matematiska lagar från 1600-talet lärs idag ut vid moderna universitet och har fortsatt att användas som hjälpmedel vid vetenskaplig forskning.

När vi idag står på tröskeln till ett nytt årtusende, har vi under de sista 100 åren sett historiens snabbaste teknikutveckling. Olyckligtvis har dessa framsteg i direkt proportion åtföljts av en nedgång för religionens positiva inflytande och ett systematiskt borttagande av humaniora från våra utbildningssystem. Resultatet är blandat. Samtidigt som vi fått uppleva en ökning i den materiella levnadsstandarden, har vi också erfarit fasorna under två världskrig och folkmord med politiska, rasistiska och religiösa förtecken på ett aldrig tidigare skådat sätt. Vi har också ett socialt kaos som yttrar sig i moralisk dekadens, familjeenhetens upplösning, grov brottslighet, utbrett drogmissbruk inom alla samhällsskikt, samt ett utbildningssystem som urartar alltmer.

Mitt i detta kaos gjorde L. Ron Hubbard sina forskningsrön inom det andliga området, upptäckter som ledde till hans utveckling av Scientologi och sedermera till grundandet av religionen Scientologi – den enda nya större religion som grundats under nittonhundratalet. Men Scientologins tillkomst har betytt mer än enbart en växande världsomfattande religion med 8 miljoner anhängare. Som tidigare under historiens lopp, har en människas idéer fångats upp och vidarebefordrats av många, såväl scientologer som icke-scientologer, och blivit en naturlig del av den moderna kulturen.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation