Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
L. RON HUBBARD, EN LEVNADSTECKNING


1968-1969:

Ron utbildar fartygens besättningar och bor under denna tid ombord på Royal Scotman (nu omdöpt till Apollo). Han ger ut mer än trehundra instruktionstexter som behandlar en sjömans alla uppgifter, från maskinunderhåll till brandövningar och från navigering till hur man hanterar en jolle.

Hösten 1968, ombord på Apollo, håller han 19 föreläsningar och utvecklar en ny avancerad kurs, Klass VIII-kursen, för att utbilda auditörer till en nivå av fulländad, oföränderlig säkerhet i auditeringens alla grunder och felfri tillämpning av dess principer.

Under 1969 undersöker han verkningarna av och orsakerna till missbruk och användning av narkotika. Han utvecklar metoder som kommer till rätta med orsakerna bakom missbruk och undanröjer de skadliga mentala verkningarna. Han publicerar dessa upptäckter för att de skall kunna användas vitt och brett.


Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation