Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
ERKÄNNANDEN AV SCIENTOLOGIN SOM RELIGION

I Frankrike fastställde appellationsdomstolen i Lyon den 28 juli 1997: “Scientologi-kyrkan har rätt att beteckna sig som en religion och får enligt gällande lag fritt utveckla sina verksamheter, inklusive sina missionerande verksamheter och även sin proselytvärvning.”

Mot bakgrund av detta avgörande fattade Italiens Högsta domstol den 8 oktober 1997 ett betydelsefullt beslut till förmån för Scientologi-kyrkan; detta beslut upphävde ett annat beslut i en lägre instans, som hade definierat begreppet “äkta religion” på ett mycket snävt sätt genom att enbart hänvisa till judisk-kristna principer. Högsta domstolen påpekade att denna syn på religion “baserar sig på filosofiska och historiska/sociala antaganden som är felaktiga, och den ogiltigförklaras till följd av det uppenbart ologiska i det bakomliggande resonemanget.”

I ett prejudicerande domstolsutslag i Tyskland, från den 6 november 1997, fastslog den federala administrativa domstolen: “Auditering är, enligt stadgarna, en form av ‘andlig vägledning’ och att seminarier och kurser ‘för uppnående av högre existenstillstånd för individen’ grundar sig på medlemmarnas gemensamma övertygelse.”

I flera av de länder där Scientologi-kyrkan har etablerat sig på senare tid har regeringarna dragit samma slutsats. År 1991 erkände exempelvis domstolen i Budapest officiellt den ungerska Scientologi-kyrkan. Samma erkännande gjordes i Albanien, och i december 1996 vann Scientologi-kyrkan religiöst erkännande i Kazachstan.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation