Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
ERKÄNNANDEN AV SCIENTOLOGIN SOM RELIGION

Den 27 februari 1984 fastställde den amerikanska distriktsdomstolen i Central District of California, i målet mellan Peterson och Scientologi-kyrkan i Kalifornien, det följande:

“Denna domstol finner att Scientologi-kyrkan är en religion enligt det första tillägget (i USA:s konstitution). Scientologins trosuppfattning och idéer inriktar sig på de yttersta frågorna och handlar om människans natur och individens förhållande till universum. I Scientologins teorier ingår ett omfattande trossystem. Ytterligare tecken på Scientologins religiösa status är: a) Scientologin har prästvigda pastorer och ceremoniella funktioner, b) den är registrerad som en skattebefriad religiös organisation och betecknar sig själv som en kyrka.”

Efter en genomgång av de rättsliga prejudikaten rörande Scientologins religiösa natur, gjorde appellationsdomstolen i det 11:e domstolsdistriktet i USA den 30 september 1993 en kort sammanfattning av den rättsliga bakgrunden för målet mellan Scientology Flag Service Organization och staden Clearwater, och anförde det följande:

“Scientologins historia, organisation, lära och utövning har omsorgsfullt beskrivits i otaliga domstolsbeslut. Vi behöver inte upprepa denna bakgrund eftersom distriktsdomstolen finner att det inte föreligger några egentliga faktiska omständigheter som föranleder ett ifrågasättande av Scientologins påstående att den är en äkta religion.”

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation