Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
ERKÄNNANDEN AV SCIENTOLOGIN SOM RELIGION

I dessa akademiska undersökningar finns sakkunniga uttalanden från världens ledande samhälls- och religionsexperter. I kapitel 34 finns fler kommentarer från dem och andraframstående ledare rörande det inflytande Scientologin har.

EXPERTER I OLIKA LÄNDER ÄR ENIGA

Dr M. Darroll Bryant, religions- och kulturprofessor vid Renison College som tillhör Waterloo-universitetet i Ontario i Kanada, har också genomfört en omfattande undersökning av Scientologi-kyrkan sedan han hörde talas om den i mitten av 1970-talet.

Han sade:"Enligt Scientologin består människan av tre olika delar: kroppen, sinnet och ’thetanen’. Scientologins thetan motsvaras av kristendomens själ och hinduismens ande. En del av livets problem är att människan har förlorat kunskapen om sin sanna natur. I Scientologin innebär detta en medvetenhet om sig själv som thetan.”

Dr Bryant skrev även att det är “uppenbart att Scientologin är en religion. Den har sin egen bestämda trosuppfattning i form av en osynlig andlig verklighet, en egen utmärkande religiös utövning och specifika ritualer, den har egna officiella texter och en samfundsskapande verksamhet.”

James A. Beckford, professor i sociologi vid universitetet i Warwick i England, påpekade att moderna religioner under utveckling normalt sett “saknar sådana privilegier som ärvda egendomar, donationsmedel, understöd och att man vid sin födsel automatiskt upptas i församlingen”, men att inga av dessa faktorer i sig är kännetecken på en religion. Och eftersom det finns olika sakkunniga åsikter om hur man exakt definierar begreppet “religion”, spelar det ingen roll vilken infallsvinkel man väljer då man granskar Scientologin, skrev han, eftersom den uppfyller “alla kriterier som normalt används inom de sociala vetenskaperna”, oavsett vilken definition man utgår ifrån.


Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation