Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
ERKÄNNANDEN AV SCIENTOLOGIN SOM RELIGION

I sin beskrivning av religionens grundläggande läror påpekade dr Wilson att Scientologin “erbjuder sina anhängare en väg till gradvis andlig upplysning. Man säger sig befria sina anhängare från oönskade verkningar av trauman som härrör både från nuvarande eller tidigare liv. Scientologin är fri från dogmer och samtidigt som man bekänner sig till ett Högsta väsende som i abstrakta termer beskrivs som den ’åttonde dynamiken’, görs inga försök att beskriva dess egenskaper.” I sin korta sammanfattning skriver han: “Scientologin är ett renodlat system av religiösa trosuppfattningar och utövningar och dess anhängare kännetecknas av ett djupt och uppriktigt engagemang.”

Liknande tankar har framförts av Regis Dericquebourg, professor i religionssociologi vid Lille III-universitetet i Lille i Frankrike. Efter en omfattande undersökning av Scientologin, omfattande intervjuer med 285 franska scientologer, drog professor Dericquebourg slutsatsen att Scientologin är en äkta religion.

“Den ger sina utövare möjlighet att uppleva kosmiska, historiska och personliga tilldragelser”, skrev han, och påpekade vidare att “den inger den troende en övertygelse om att han inom sig har en lösning på hur frälsning ska uppnås både för egen del och för gruppen; den gör det möjligt för individen att vara den orsakande kraften i sitt eget liv och att inte påverkas av yttre orsaker.”

Han konstaterade även att Scientologin handlar om personliga erfarenheter, vilket innebär att varje medlem kan komma i kontakt med sin egen andliga natur.

En annan auktoritet som kommit fram till liknande slutsatser är professor Lonnie D. Kliever, en framstående amerikansk religionsexpert som har publicerat flera böcker och som undervisat och föreläst mycket i detta ämne under de senaste 33 åren. Han säger: “Scientologin uppfyller definitivt vetenskapens definition på religiös tradition, eftersträvar utan tvivel de mål som gäller för allt religiöst sökande och uppvisar samma dimensioner som kännetecknar alla religiösa samfund.”

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation