Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
ERKÄNNANDEN AV SCIENTOLOGIN SOM RELIGION

Forskarna fann att även det andra kravet var uppfyllt, dels genom de ceremonier som följs i Scientologin och som är gemensamma för alla religioner (dop, giftermål, begravningar, osv) men framförallt genom Scientologins utövningar i form av auditering och utbildning, eftersom det är genom dem som scientologer ökar sitt andliga medvetande och till sist uppnår en förståelse av sitt förhållande till den högre verkligheten.

När det gäller det tredje kravet, fann religionsexperterna att den religiösa gemenskap varigenom scientologer eftersträvar en högre verklighet tar sig uttryck både i de specifika kyrkor som grundats genom medlemmarnas gemensamma tro, och i de målsättningar som förmår medlemmarna att gå samman för att bygga upp och stödja sina respektive kyrkor.

Dr Bryan Ronald Wilson, docent emeritus i sociologi vid Oxford-universitetet och internationellt ansedd som en av de främsta auktoriteterna i religionsfrågor, har skrivit mycket om religionen Scientologi.

Han säger: “Scientologin har kännetecken som i vissa avseenden överensstämmer med en del av de strömningar som återfinns i de traditionella västerländska religionerna. Den använder ett språk som är modernt, vardagligt och utan mystik och presenterar sina teser som objektiva fakta. Dess frälsningsbegrepp har både en omedelbar och högre dimension.”

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation