Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
ERKÄNNANDEN AV SCIENTOLOGIN SOM RELIGION

Men Hubbard utfärdar också en varning: “Ingen kultur i världens historia, utom de verkligt depraverade och döende kulturerna, har underlåtit att slå fast existensen av ett Högsta väsende. Det är en empirisk iakttagelse att människor utan en stark och varaktig tro på ett Högsta väsende är mindre kapabla, mindre etiska och av mindre värde för sig själva och samhället ... En människa utan en beständig tro är, baserat på ren observation, i större utsträckning ett föremål än en människa.”

Som kanske framgått, skiljer sig Scientologin från judendomen och kristendomen när det gäller religionsutövningen. Denna skillnad har sitt ursprung i det förhållande som dessa olika religioners medlemmar förväntas bilda med det Högsta väsendet. När det gäller judendomen och kristendomen, där man påbjuder att medlemmarna ska ha ett visst förhållande till en antropomorfisk gud, dvs en gud med vissa mänskliga drag, är bönen därför ett logiskt sätt att uttrycka sig och finna en gemenskap med Gud. Detta är emellertid inte en form som passar för scientologer, eftersom Scientologin inte påbjuder något sådant bestämt förhållningssätt till det Högsta väsendet.

De två centrala religiösa utövningsformerna i Scientologin är auditering och utbildning. Genom dem kan individen nå utöver det världsliga, göra framsteg på allt högre nivåer av andligt medvetande och utveckla ett förhållande till det Högsta väsendet som känns meningsfullt och sant.

Men det är viktigt att komma ihåg att Scientologin inte bara handlar om ett antal andliga trosuppfattningar som saknar samband med den värld vi lever i. Scientologin tjänar som en vägledning för individen, så att han kan omsätta sina andliga värden i praktisk tillämpning. På så sätt blir scientologer fullt ansvariga för alla sina åtta dynamiker och kan aktivt verka för att skapa en bättre värld för alla.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation