Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
ERKÄNNANDEN AV SCIENTOLOGIN SOM RELIGION

Som framgår av denna bok, arbetar scientologer för att befria dem som missbrukar droger från sitt beroende, de arbetar för att rehabilitera kriminella, hjälper de mindre lyckligt lottade att lära sig skriva och läsa, verkar för att införa en moralkodex överallt i samhället, skyddar de svaga, bekämpar orättvisor och fördomar, främjar de mänskliga rättigheterna och deltar i många olika välgörenhetsverksamheter.

Utan tvekan är Scientologin därför en holistisk religion, som omfattar alla aspekter av mänskligt liv. Scientologer lever med sin religion och använder dess principer och etiska föreskrifter i sina relationer med familjen, vänner, arbetskamrater, samhället och omgivningen, upp genom alla de åtta dynamikerna inklusive det Högsta väsendet. Härigenom lever de enligt en kodex för etiskt handlande, som i dagens läge saknar motsvarighet.

Även om auditering är en renodlat religiös företeelse, genomsyrar dess resultat alla aspekter av tillvaron. Det omfattar så påtagliga saker som förbättrat familjeliv och bättre relationer, god hälsa och framgångar, men medför framför allt framsteg av rent andlig natur, d v s ökat andligt medvetande och större andliga förmågor, insikter om det Högsta väsendet och det slutliga uppnåendet av andlig frihet.

Det är på grund av alla dessa faktorer – plus det faktum att den har miljontals anhängare – som Scientologin verkligen är en religion. Och även om dess läror och ceremonier inte är de samma som i någon annan religion, får man inte glömma att Scientologin, till skillnad från dessa andra religioner, föddes under 1900-talet och är en religion i tiden.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation