Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
ERKÄNNANDEN AV SCIENTOLOGIN SOM RELIGION

Scientologins medlemmar har ytterligare en sak gemensamt, som löper som en röd tråd genom deras syn på universum. Denna faktor är att det primära målet för allt liv, från thetanen till “det Högsta väsendet”, är drivkraften till oändligt överlevande, Denna drivkraft kallas “tillvarons dynamiska princip”.

Denna tillvarons dynamiska princip är i sig uppdelad i åtta distinkta delar, som kallas de åtta dynamikerna. Dessa dynamiker inkluderar specifikt: överlevnad för en själv som den första dynamiken, för familjen som den andra, för eller som ens grupper som den tredje, genom människosläktet som den fjärde, för alla livsformer som den femte, överlevnad av det fysiska universum som den sjätte, som en andlig varelse som den sjunde och som det Högsta väsendet som den åttonde.

Den åttonde dynamiken kan identifieras som det Högsta väsendet, som oändligheten eller tom som Gudsdynamiken, men är i själva verket helheten av allting. Scientologin skiljer sig dock från andra västerländska religioner beträffande hur den förmedlar idén om det Högsta väsendet till sina medlemmar.

Många religioner beskriver sitt Högsta väsende (vare sig han kallas Jahve, Gud eller Allah) såsom varande allsmäktig, allvetande, välgörande, dömande eller krävande, och beskriver honom i de flesta fall tom i antropomorfiska termer.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation