Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
ERKÄNNANDEN AV SCIENTOLOGIN SOM RELIGION

I Scientologin förväntas var och en nå fram till sina egna personliga slutsatser beträffande de åtta dynamikerna, inklusive det Högsta väsendet, genom Scientologins religiösa utövningar: auditering och studium av dess skrifter. Med tiden utvecklas sålunda en individs förståelse gällande hans förhållande till det Högsta väsendet, efterhand som han vinner insikt om och deltar mer fullständigt i var och en av de första sju dynamikerna.

Detta är nödvändigt, för i Scientologin begärs det inte av någon att han ska acceptera någonting baserat på enbart tro. Istället förväntas var och en prova kunskaperna själva, på ett helt personligt plan. Kunskaperna blir sanna för någon när vederbörande faktiskt observerar det och sluter sig till att det är sant enligt hans egen observation.

Varje persons förhållande till det Högsta väsendet blir alltså, genom att han följer Scientologins religiösa väg, till något som ligger på ett djupt personligt, individuellt plan.

Eller, som L. Ron Hubbard uttryckte det: “När den sjunde dynamiken har nåtts i sin helhet, först då kommer man att upptäcka den sanna åttonde dynamiken.”

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation