Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
ERKÄNNANDEN AV SCIENTOLOGIN SOM RELIGION

Enligt Scientologins lära registreras thetanens erfarenheter på vad som kallas ett “tidsspår”, vilket består av inspelade mentala bilder av samtliga förnimmelser i det förflutna, ungefär som en film. Tidsspåret är således en inspelning av alla en thetans erfarenheter, både i hans nuvarande liv och i alla hans tidigare liv.

Förutom behagliga stunder spelas även smärtsamma och andra traumatiska händelser in på tidsspåret och blir därefter oåtkomliga för medvetandet. Det är dessa inspelade smärtsamma händelser som snärjer thetanen. När thetanen påminns om tidigare traumatiska händelser, kan det inträffa att de relevanta delarna av tidsspåret aktiveras på nytt och påverkar thetanen och kroppen på ett ofrivilligt plan. Följden kan bli att thetanen upplever smärta, obehagliga känslor eller tom agerar oförnuftigt.

Man behöver inte befinna sig i detta beklagliga tillstånd för alltid. Scientologin erbjuder mänskligheten en lösning på denna onödiga pina, och inte en tillfällig lösning, utan en lösning som gör att man blir fri från lidandet här och nu och för all framtid. Genom att följa den väg som finns utstakad i Scientologins skrifter, kan thetanen nå allt högre andligt medvetande och komma tillbaka till sitt naturliga tillstånd, och på så vis uppnåfullständig andlig frihet. Detta kan åstadkommas nu, i detta liv.

Man uppnår denna andliga frihet huvudsakligen med “auditering”, vilket är den ena av de två viktigaste formerna för religiös utövning inom Scientologin. Genom auditering uppnås frihet från det eviga kretsloppet av födelse, liv och död. Ens medvetande, förmåga att minnas och andliga förmågor oberoende av kroppen uppnås också till fullo. Det innebär att man uppnår visshet som en andlig varelse som är “medveten och villig orsak över liv, tanke, materia, energi, rum och tid”.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation