Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
ERKÄNNANDEN AV SCIENTOLOGIN SOM RELIGION

Det bör inte vara svårt att förstå varför Scientologin så ofta jämförs med österländska religioner. Många menar att Scientologins stigande nivåer av andligt medvetande, och det att man i Scientologin genom ett inre sökande når upplysning och förståelse, liknar buddismens väg till kunskap och stränga regler för meditation och rätt leverne, att de liknar de stegvisa nivåerna i den vediska “uppenbarade kunskapen”, eller den “kunskapens väg"som har utvecklats av många av de olika hinduiska skolorna. Det finns även de som tror att det buddistiska eller hinduiska målet att nå fullständig frihet från samsara, hinduismens uppfattning om det eviga kretsloppet av födelse och död inte skiljer sig från Scientologins högsta nivåer av andligt medvetande. Detta är emellertid inte fallet.

Scientologin är en egen religion, och det går inte att göra en fullständig jämförelse med någon annan religion. Det finns betydande olikheter mellan Scientologin och andra religioner, inklusive de österländska religionerna.

En mycket utmärkande skillnad är de österländska religionernas syn på “det Högsta väsendet”. Hinduismen är en polyteistisk religion. Buddisterna tror inte på något Högsta väsende överhuvudtaget.

Som många religiöst lärda har noterat är Scientologin i detta avseende mer lik de västerländska religionerna, och delar deras uppfattning, som placerar det Högsta väsendet över allting i universum. Och det är med hjälp av denna klarsyn på universum som man som scientolog kan skapa en verklig andlig tillvaro här på jorden.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation