Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
ERKÄNNANDEN AV SCIENTOLOGIN SOM RELIGION

Även om flera av de mest centrala trossatserna i Scientologin inte skiljer sig i stort från motsvarande trossatser i de judisk/kristna religionerna, är det vanligare att den som känner till Scientologin drar paralleller med österländska religioner och i synnerhet buddismen. Trots eventuella likheter skiljer sig Scientologin verkligen från alla tidigare religioner. Vad gäller fakta och innehåll är Scientologin en egen religion med en unik tro och utövning, och det är värt att notera att Scientologin är den enda större religion som har uppstått under det senaste århundradet.

Men eftersom Scientologin är en relativt ung religion, grundad på 1950-talet av L. Ron Hubbard, är det ändå värdefullt att göra en jämförelse med andra etablerade religioner, om man vill skaffa sig en bättre inblick i Scientologins lära, eftersom judendomen, kristendomen, buddismen etc har funnits till så länge att deras innebörd är välkänd.

Den lämpligaste utgångspunkten för en jämförelse är läran om “thetanen”, förmodligen Scientologins mest grundläggande tes. Grundvalen i Scientologins religionssystem är uppfattningen eller tron att människan i grunden är en andlig och odödlig varelse som har existerat under många livstider och besitter möjligheten till oändligt liv. I Scientologin kallas denna andliga varelse “thetan”. Ordet kommer från den grekiska bokstaven theta, theta, en traditionell symbol för tanke eller liv.

Det kan synas som om thetanen i Scientologin är identisk med de kristna eller judiska religionernas begrepp om själen, men så är inte fallet – det finns minst tre viktiga skillnader mellan dessa begrepp.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation