Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
ERKÄNNANDEN AV SCIENTOLOGIN SOM RELIGION

En skillnad är att man i Scientologin tror att människan utöver thetanen har två andra, av varandra oberoende delar: sinnet och kroppen. Och att dessa är underordnade thetanen, som betraktas som personen själv. Sinnet och kroppen är, enkelt uttryckt, redskap som thetanen använder i sin kontakt med omvärlden. Judiska/kristna religioner ser inte saken på det sättet. Även om Nya testamentet inte innehåller någon konsekvent beskrivning av människan, har man där bibehållit den hebreiska trosuppfattningen om kroppen och själens enhet och att den ena inte är fullständig utan den andra; precis som man har en kropp har man också en själ. I Scientologin säger man att personen är sin själ eller mer korrekt uttryckt, är en thetan.

En annan skillnad är att man i Scientologin tror att thetanen kommer att leva under ett stort antal livstider. I judendomen och kristendomen tror man att själen endast lever ett liv. Detta är anledningen till att scientologer ivrigt försöker förbättra världen – de vet att de kommer tillbaka hit för att leva här igen.

En tredje och avgörande skillnad mellan begreppet thetan i Scientologin och det judiska och kristna själsbegreppet är att man i Scientologin anser att thetanen, och därmed människan, i grunden är god. I judendomen och kristendomen följer man Gamla testamentet som säger att människan har två inneboende impulser, den ena god och den andra ond, och att människans uppgift är att övervinna denna onda sida. Både Indiska och Kristna teologier anser att människans frälsning från denna belägenhet är fulländat genom Messias återkomst.

Befrielsen sker på ett annorlunda och mer direkt sätt i Scientologin. Även om man i Scientologin anser att thetanen är odödlig och i grunden god, har thetanen förlorat sin sanna andliga identitet och använder endast en liten del av sin naturliga förmåga. Det är denna förlust av andlig identitet, samt thetanens egna erfarenheter, vare sig de ägt rum i detta liv eller i tidigare liv, som är orsaken till att man är olycklig eller beter sig oförnuftigt och med onda avsikter, trots att man i grunden är god och mycket etisk. Efterhand som dessa erfarenheter blir allt fler, får de thetanen att bli insnärjd i det materiella universum, det universum som dessa erfarenheter kom ifrån.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation