Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
KAPITEL 37


ERKÄNNANDEN AV SCIENTOLOGIN SOM RELIGION

S

om den enda större religionen bland de religioner som uppstått under vårt onekligen turbulenta århundrade, sprider Scientologin hopp om att våra största samhällsproblem inte är omöjliga att lösa och att det kan komma att uppstå en verklig renässans för det andliga under det närmaste århundradet.

Scientologin är en ny religion – vilket alla religioner en gång varit – och en del människor har i brist på korrekt information ifrågasatt om Scientologin verkligen är en religion. För Scientologins medlemmar och de experter som har studerat frågan är svaret otvetydigt ja, Scientologin är en religion.

Trots att Scientologin är en helt ny religion, är de idéer som ligger till grund för Scientologins lära lika gamla som religiöst tänkande i sig. Att så är fallet framgår tydligt när man jämför Scientologin med andra religioner i fråga om utövning och trossatser, och ser på de likheter och skillnader som finns.

Scientologin skiljer sig från äldre religioner i det att Scientologins inställning till livets mysterier och problem grundar sig på grundläggande axiom, vilka fastslår och beskriver livets olika beståndsdelar. Eftersom Scientologins principer omfattar livet i sin helhet, är de svar som ges tillämpliga på hela tillvaron och har ett stort antal användningsområden.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation