Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR

Varför motsätter sig Scientologin psykiatriska övergrepp?

Som styvbarn till den tyske diktatorn Bismarck och senare Hitler och nazisterna, lade psykiatrin och psykologin den filosofiska grunden för den urskillningslösa människoslakt som ägde rum under första och andra världskriget. Psykiatrin använder elchocker, hjärnstympande psykokirurgi och sinnesfördärvande droger för att förstöra en person och göra honom “tyst och foglig” i “mentalvårdens” namn.

Psykiatriska metoder som innefattar att människor slaktas och deras förstånd fördärvas, fördöms av kyrkan. Scientologer försöker skapa en värld utan krig, sinnessjukdom och brottslighet. Psykiatrin försöker skapa en värld där människan har reducerats till ett robotiserat eller neddrogat, kolli-liknande tillstånd, så att hon kan kontrolleras.

Scientologin är av åsikten att psykiatriker inte bör tala om för sina patienter vad de anser vara fel med dem. Detta för in lögner eller åsikter som inte är sanna för individen själv, vilket därigenom kränker hans grundläggande integritet. Scientologer anser att människan själv borde ta reda på källan till sina problem eftersom detta ger henne en förmåga att förbättra tillstånd i hennes eget liv och omgivning.

Scientologin och psykiatrin kommer alltid att verka med motsatta syften. Scientologin är en religion och ser människan som en andlig varelse. Psykiatrin däremot anser att människan är ett djur. Psykiatrin motsätter sig alla religioner kraftigt, eftersom den inte ens erkänner att människan är en andlig varelse.

Scientologer tar avstånd från påtvingade och skadliga psykiatriska metoder, som tex tvångsintagning, påtvingad och djup neddrogning, elchocker, lobotomi och andra psykokirurgiska ingrepp.

Enligt Scientologi-kyrkans trosbekännelse bör helandet av mentalt orsakade sjukdomar inte tolereras inom icke-religiösa områden. Anledningen till detta är att brutala psykiatriska terapier orsakar andliga trauman. I bästa fall undertrycker psykiatrin livets problem; i värsta fall orsakar den allvarliga skador, oåterkalleliga försämringar i en persons liv och tom död.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation