Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR

Varför har Scientologin ibland betraktats som kontroversiell?

I likhet med alla nya idéer har Scientologin attackerats av de oinformerade och av dem som upplever att deras privata intressen hotas. När scientologer öppet och med eftertryck har förespråkat sociala reformer, har de blivit föremål för angrepp. För de privat- och kapitalintressen som klänger sig fast vid en status quo som är skadlig för samhället, utgör Scientologiteknologin som gör de kapabla mer kapabla och lär folk att tänka själva, ett allvarligt hot.

När lögnerna motbevisas, tonar kontroversen snabbt ner och i dess plats träder sanningen om Scientologin in – vad kyrkan faktiskt är och vad dess medlemmar gör. Källan till dessa attacker och den kontrovers de har skapat beskrivs i kapitel 35 i denna bok.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation