Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR

Är Scientologin aktiv i samhällen och länder som bebos av svarta?

Absolut. Kyrkans trosbekännelse lyder: “Alla människor, oavsett ras, hudfärg eller tro, skapades med lika rättigheter.” Det finns således inga restriktioner beträffande vem som kan delta i Scientologins tjänster.

Det finns scientologer av alla raser och hudfärger.

Exempelvis finns det Scientologi-kyrkor eller Dianetik-organisationer i Ghana, Zaire, Zimbabwe, Etiopien och Sierra Leone, och andra länder, och svarta scientologer tillämpar Scientologins teknologi i sina samhällen varhelst det är möjligt.

L. Ron Hubbards studieteknologi har använts i många länder för att hjälpa både lärare och elever. Som tidigare nämnts har dessa program i Sydafrika hjälpt över två miljoner icke privilegierade svarta att förbättra sin förmåga att studera, långt innan deras öde blev en folklig angelägenhet och apartheidmurarna började rivas ner.

Kyrkan har en avdelning för etniska frågor, vars främsta syfte är att samarbeta med minoriteter. Ett exempel på detta är ett läskunnighetsprojekt i Compton i Kalifornien, som genom kyrkans insatser framgångsrikt gjorde drogmissbrukare och gängmedlemmar till ansvarskännande medlemmar av samhället. Projektet har vunnit bifall från både samhällsledare och lärare.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation