Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR


KYRKANS FINANSIERING

Hur får Scientologi-kyrkor sitt ekonomiska stöd?

Från sina medlemmar, liksom i varje annan kyrka.

I en del kyrkosamfund betalar medlemmarna tionde, i andra måste man betala för en bänkplats i kyrkan eller för religiösa ceremonier och tjänster. I Scientologi-kyrkan ger medlemmarna donationer för den auditering eller utbildning som de önskar genomgå. Dessa bidrag från scientologer utgör kyrkans främsta ekonomiska stöd och finansierar alla religiösa och samhällsförbättrande aktiviteter som kyrkan engagerar sig i. Scientologer behöver inte erlägga något tionde eller göra några andra donationer utöver dessa.

Scientologi har inte den rikedom och egendom som andra religioner har samlat på sig under hundratals år – den måste ta sig fram i enlighet med dagens samhälles ekonomiska system. Med tanke på vad det kostar att förrätta en enda timmes auditering, vilket kräver högt utbildade specialister, och de fasta utgifterna för underhållet av kyrkans byggnader, så blir nödvändigheten för donationer uppenbar.

Kyrkan valde donationssystemet som den primära metoden för finansiering, eftersom det är den mest rättvisa metoden. De som utnyttjar kyrkans faciliteter bör vara de som bidrar mest till dess underhåll. Man förväntar sig naturligtvis ingen donation från medlemmar som befinner sig i kyrkan för att delta i andra slags tjänster än auditering eller utbildning – att lyssna på L. Ron Hubbards bandinspelade föreläsningar, att läsa verk som är en del av de religiösa skrifterna i kyrkans bibliotek, att träffa andra församlingsmedlemmar, att få rådgivning från kaplanen eller att närvara vid söndagsbetraktelser, predikningar, vigslar, dop och begravningar.

Scientologers donationer gör det möjligt för kyrkan att fortsätta existera och fungera; de finansierar dess omfattande projekt för att få till stånd sociala reformer. Vidare gör donationerna det möjligt att informera människor om Scientologin, människor som annars kanske aldrig skulle ha haft någon möjlighet att ta del av den, och de bidrar till att skapa en trygg och angenäm miljö för alla och envar.


Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation