Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR

Måste auditörer följa en kodex för uppförande?

Ja.

Auditörer vidmakthåller och lyder en uppförandekodex som kallas “Auditörens kodex”. Denna består av exakta regler som de följer för att säkerställa största möjliga framsteg för den som auditeras. Auditörens kodex utvecklades under många år av observation, och är den etikkodex som styr en auditörs uppförande.

Auditering är som mest framgångsrik när en auditör handlar enligt denna kodex. Ett mål i auditering är till exempel att återställa individens visshet utifrån hans egen synpunkt; att värdera för honom förhindrar bara uppnåendet av detta mål. Följaktligen förbjuder kodexen uttryckligen auditören att tala om för den person han auditerar vad denne ska tycka och tänka om sig själv, eller att framföra någon åsikt om vad som auditeras.

Auditering måste ske i en anda av fullständigt förtroende. Följaktligen är auditörer underställda liknande krav som pastorer och präster i andra religioner: Auditörens kodex kräver av auditörer att de behandlar all kommunikation från församlingsmedlemmarna fullständigt konfidentiellt.

De egenskaper som bibringas genom Auditörens kodex är i grunden de som anses vara de bästa egenskaperna hos människor. En auditör uppvisar vänlighet, affinitet, tålamod och andra liknande dygder under det att han bistår den som auditeras att konfrontera områden med upprördhet eller svårigheter.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation