Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR

Vad innebär “avbrytande av förbindelsen”?

Det kan vara svårt för en scientolog att göra andliga framsteg i sin auditering eller utbildning om han står i förbindelse med någon som är undertryckande eller antagonistisk mot Scientologin eller dess lärosatser. Alla andliga framsteg som någon uppnår genom Scientologin kan mycket väl gå förlorade på grund av att en antagonistisk person invaliderar honom. För att komma till rätta med detta, måste han antingen “hantera” den andra personens antagonism med korrekt information om kyrkan eller, som en sista utväg när alla försök att få bukt med situationen har misslyckats, “avbryta förbindelsen” med personen eller sluta kommunicera med honom eller henne.

Termerna “avbryta förbindelsen” och “hantera” definierades av L. Ron Hubbard och betyder:

“Termen hantera betyder oftast att få en situation under kontroll genom att använda kommunikation.

Termen avbryta förbindelsen definieras som ett självdeterminerat beslut, fattat av en individ, att inte stå i förbindelse med en annan person. Det innebär att man klipper av en kommunikationslinje.

Den grundläggande principen, att hantera eller avbryta förbindelsen, finns i alla grupper. Vår princip är inte annorlunda.

Det är ungefär som att försöka handskas med en brottsling. Om han inte hanterar sin situation, tillgriper samhället den enda lösning som återstår: ’avbryter förbindelsen’ mellan brottslingen och samhället. Man avlägsnar honom med andra ord från samhället och placerar honom i ett fängelse, därför att han inte hanterar sitt problem eller inte upphör att begå kriminella handlingar mot andra.”

Den som avbryter en förbindelse utövar helt enkelt sin rätt att kommunicera eller inte kommunicera med en viss person. Detta är en av människans mest grundläggande rättigheter. “Kommunikation är emellertid ett tvåvägsflöde”, poängterade L. Ron Hubbard. “Om man har rätt att kommunicera, då måste man också ha rätt att inte ta emot kommunikation från någon annan. Det är denna senare självklara följdsats av rätten att kommunicera som ger oss rätten till ett privatliv.”

Med teknologin för hantering eller avbrytande av förbindelsen gör scientologer faktiskt, ingenting annat än vad varje samhälle eller grupp har gjort i tusentals år.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation