Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR

Vad är Scientologins etiksystem?

Scientologins etiksystem grundar sig helt och hållet på förnuft.

L. Ron Hubbard har definierat etik som “förnuft och övervägandet av optimal överlevnad”. Han har också framhållit: “Ohederligt handlande är emot överlevnaden. Allt som förgör individer eller grupper eller som hindrar människosläktets framtid är oförnuftigt eller ont.”

Etik kan definieras som de åtgärder en person vidtar, beträffande sig själv, för att uppnå optimal överlevnad för sig själv och andra, på alla dynamiker. Det är något personligt. När man är etisk, är det något man gör av eget val.

Scientologins etiksystem inbegriper en teknologi som kallas tillståndsformlerna. L. Ron Hubbard upptäckte att det fanns olika tillstånd i tillvaron och att det finns exakta formler som hör samman med dessa tillstånd. En person kan fastställa i vilket tillstånd varje område i hans liv är och tillämpa en formel för att omedelbart förbättra detta tillstånd. Trots sin enkelhet är sådana åtgärder mycket kraftfulla och har satt miljontals människor i stånd att förbättra sina liv på sätt som de aldrig trott var möjligt.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation