Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR

Vilka moralkodexar lever scientologer efter?

Det finns fyra huvudsakliga kodexar som scientologer följer i livet. En av dem är “Auditörens kodex”, som ger de grundläggande reglerna en auditör måste följa för att försäkra sig om utmärkta auditeringsresultat. En annan är “En scientologs kodex”, vilken innehåller riktlinjer som scientologer samtycker till att följa för att uppnå Scientologins mål. Det finns även en etikkodex som kallas “Hederskodexen”, som scientologer använder i sitt dagliga umgänge med andra människor. L. Ron Hubbard har även skrivit en icke-religiös moralkodex som heter “Vägen till lycka”. Den ger grundläggande levnadsregler för ett lyckligt liv. Denna moralkodex används av såväl scientologer som icke-scientologer och tiotals miljoner exemplar har distribuerats runtom i världen.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation