Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR

Har Scientologin ett Gudsbegrepp?

Absolut. I Scientologin uttrycks gudsbegreppet som den åttonde dynamiken, dvs strävan mot överlevnad såsom oändlighet, Gud, det Högsta väsendet eller universums skapare. Detta är den åttonde och högsta dynamiken, och därmed står Gud enligt Scientologins uppfattning allra högst i fråga om universell överlevnad.

I Vetenskapen om överlevnad skriver L. Ron Hubbard: “Ingen kultur i världens historia, utom de verkligt depraverade och döende kulturerna, har underlåtit att slå fast existensen av ett Högsta väsende. Det är en empirisk iakttagelse att människor utan en stark och varaktig tro på ett Högsta väsende är mindre kapabla, mindre etiska och av mindre värde för sig själva och samhället ... En människa utan en beständig tro är, baserat på ren observation, i större utsträckning ett föremål än en människa.”

Till skillnad från religioner av judisk/kristen härstamning, har Scientologi-kyrkan inte några fasta lärosatser om Gud som åläggs dess medlemmar. Liksom med alla dess övertygelser, uppmanar Scientologin inte någon att acceptera något baserat på enbart tro. Snarare, allteftersom ens nivå av andligt medvetande ökar genom att man deltar i Scientologi-auditering och -utbildning, uppnår man sin egen visshet om varje dynamik, och när man rör sig från den sjunde (andliga) dynamiken till den åttonde, uppnår man en egen förståelse av oändligheten och Gud och ens förhållande därtill.

Scientologin strävar efter att höja en person till nya nivåer av andligt medvetande där han kan komma fram till sina egna slutsatser gällande Guds (eller det Högsta väsendets eller oändlighetens) natur och vad som väntar honom i livet efter detta. Således, liksom hos många österländska religioner, uppnås i Scientologin befrielse från det onda i en människas liv, genom personlig andlig utveckling och upplysning.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation