Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR

Är Scientologin en sekt?

Nej. Det är en religion i ordets fullaste bemärkelse.

“Sekt” används vanligen i en nedsättande betydelse för att antyda ett hemligt eller slutet sällskap med begränsat medlemskap och mystiska trosuppfattningar. Religionsvetare poängterar att termen har blivit praktiskt taget oanvändbar, eftersom dess moderna användning avspeglar en växande fördomsfull inställning gentemot alla religioner. Som exempel härpå kan nämnas en regeringsrapport i Belgien, som betecknade hasidiska judar och till och med KFUK som “sekter”. Det franska parlamentet inkluderade baptisterna på sin lista.

Religioner som växer och består gör så i samma utsträckning som de bistår människor i deras andliga liv. För att kunna fullgöra denna roll, är Scientologi-skrifter fullt systematiserade, vitt och brett publicerade och tillgängliga för alla, och dess kyrkor och missioner är alltid öppna för allmänheten.

Scientologi är unikt såtillvida att den inte begär av eller säger till någon att han ska “tro” något. Snarare anser Scientologin att varje individ bör tänka självständigt. I Scientologin är det bara det som individen själv har observerat och som han vet är sant för honom själv, som är sant för honom. Scientologin är inte auktoritär, utan erbjuder en teknologi som en person kan använda och sedan avgöra om den fungerar för honom eller henne.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation