Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR

Hur ser kyrkan på förhållandet mellan en scientolog och familjemedlemmar som inte är scientologer?

Kyrkan uppmuntrar och hjälper sina medlemmar att ha utmärkta familjerelationer, vare sig deras anhöriga är scientologer eller inte. Faktum är att förhållandet mellan en scientolog och resten av hans eller hennes familj regelmässigt förbättras efter det att han börjat med Scientologi, eftersom han skaffat sig kunskaper för att förbättra kommunikation och metoder att gripa sig an och lösa de problem som kan ha funnits.

Kyrkan går långt för att bringa överenskommelse i familjetvister om problem skulle uppstå. Som exempel kan nämnas att Scientologi-kaplaner hjälper familjemedlemmar att träffas och reda ut den egentliga orsaken till deras oenighet. Scientologers vänner och familjer är alltid välkomna att besöka kyrkan, att träffa andra scientologer och få vilken fråga de än kan tänkas ha angående Scientologi besvarad. Vare sig de andra i familjen väljer att bli scientologer eller inte, är scientologer väldigt stolta över sin bakgrund att framgångsrikt ha löst familjeproblem och konflikter.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation