Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR

Vad åstadkommer Scientologin?

Scientologin lägger tonvikten på tillämpning och användbarhet beträffande dess principer och procedurer. När Scientologin utövas på rätt sätt, sätter den en i stånd att utvecklas inom alla aspekter av livet, både andliga och världsliga. Den vänder sig till individen och får till stånd större livsglädje, självförtroende och duglighet, genom att öka hans medvetande och effektivitet i livet. Den skiljer sig från andra religiösa filosofier i det att den tillhandahåller medlen med vilka en person kan öka sin förmåga att effektivt lösa de problem och situationer som han och andra ställs inför i livet.

En fundamental premiss i Scientologin är att människan i grunden är god och att hon kan förbättra tillstånd i livet. Scientologin i sig kan dock inte lova att uträtta någonting. Bara individen själv kan få till stånd sin egen förbättring genom att tillämpa Scientologins lärosatser på sig själv, på sitt liv och i umgänget med andra.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation