Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR

Vad står Scientologi-symbolen, bokstaven S i en dubbeltriangel, för?

S-et står för Scientologi.

Den nedre triangeln kallas ARC-triangeln (uttalas med bokstäverna A, R, C); där A står för affinitet, R för verklighet (eng. Reality) och C för kommunikation (eng. Communication). Dessa tre individuella faktorer bildar, i kombination, “förståelse” och uttrycks som en triangel. ARC är en grundläggande princip i religionen Scientologi.

Det första hörnet i triangeln är affinitet, vilket är graden av gillande av eller tillgivenhet för någon eller något. Verklighet är det andra hörnet och består i grund och botten av överenskommelse. Det tredje hörnet är kommunikation och definieras som utbyte av idéer mellan två människor.

Alla dessa tre har ett inbördes samband. Utan en viss grad av gillande och utan någon form av överenskommelse som utgångspunkt finns det ingen kommunikation. Utan kommunikation och något underlag för affinitet, eller känslomässigt gensvar, kan det inte finnas någon verklighet. Utan ett visst underlag för överenskommelse och kommunikation kan det inte finnas någon affinitet. Och när ett av hörnen i denna triangel stärks, stärks även de andra två.

Den övre triangeln är KRC-triangeln. Hörnen är K för kunskap (eng. Knowledge), R för ansvar (eng. Responsibility) och C för kontroll (eng. Control). Liksom delarna i ARC-triangeln har dessa tre faktorer ett inbördes samband. När ett av hörnen i KRC-triangeln höjs, höjs även de andra två.

Symbolen lanserades första gången år 1952.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation