Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR

Varför är Scientologin en kyrka?

Ordet kyrka kommer från det grekiska kurios, som betyder “herre”, och från det indoeuropeiska kewe, “att vara stark”. Nutida innebörder av ordet inkluderar “en församling”, “andlig kraft till skillnad från värdslig” och “den prästerliga yrkeskåren, prästerskapet”.

Ordet kyrka används inte bara av kristna organisationer. Det fanns kyrkor tiotusen år innan det fanns kristna, och kristendomen själv var en revolt mot den etablerade kyrkan. I modernt språkbruk talar man tex om den buddistiska eller muslimska kyrkan när man avser alla troende inom dessa religiösa läror.

En kyrka är helt enkelt en sammanslutning av människor som deltar i gemensamma religiösa aktiviteter; kyrka används också för att beteckna den byggnad där medlemmar av en religiös grupp samlas för att utöva sin religion och uppnå ökat andligt medvetande och välbefinnande.

På 1950-talet insåg scientologer att L. Ron Hubbards teknologi och dess resultat direkt handlade om att få människoanden fri och att ett högre andligt medvetande genomgående uppnåddes. För dem rådde det inte minsta tvekan om att det var en religiös utövning de ägnade sig åt. Man röstade därför tidigt på 1950-talet för att en kyrka skulle bildas, så att deras och andras andliga behov på detta sätt bättre kunde tillgodoses. Den första Scientologi-kyrkan bildades 1954.

Följaktligen är Scientologin en religion och bruket av ordet kyrka när man talar om Scientologin är korrekt.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation