Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR

Varför kallas Scientologin en religion?

Scientologi uppfyller tveklöst alla de tre kriterier som i regel används av religionsforskare runt om i världen för att fastslå religiositet:

1) En tro på någon form av Yttersta verklighet, såsom den Högsta eller eviga sanningen som står över det som existerar här och nu i den världsliga tillvaron; 2) religiösa utövningar som inriktar sig på att förstå, uppnå eller kommunicera med denna Yttersta verklighet; och 3) en gemenskap av troende som tillsammans eftersträvar denna Yttersta verklighet.

Scientologins tro på en Yttersta verklighet som står över den materiella världen, inkluderar föreställningar om thetanen, den andliga världen (den sjunde dynamiken) och det Högsta väsendet (den åttonde dynamiken). Det andra kriteriet återfinns i Scientologins kyrkliga ceremonier, såsom dop, äktenskaps- och begravningstjänster, men framför allt i de religiösa auditerings- och utbildningstjänsterna, genom vilka scientologer ökar sin andliga medvetenhet om sig själva och uppnår en förståelse av den andliga världen, och ytterst, deras förhållande till det Högsta väsendet. Vad gäller det tredje kriteriet, så kan man finna en mycket livskraftig gemenskap av troende i varje Scientologi-kyrka så gott som när som helst under dagen.

Scientologin är således en religion i ordets mest traditionella betydelse. Scientologin hjälper människan att bli mer medveten om Gud, mer medveten om sin egen andliga natur och den andliga naturen hos människor i sin närhet. Scientologins skrifter anger att det finns en hel dynamik (drivkraft eller motivation hos livet) ägnad åt det Högsta väsendet (den åttonde dynamiken) och en annan dynamik som uteslutande har att göra med ens strävan efter andlig existens (den sjunde dynamiken). Erkännandet av dessa aspekter av livet är traditionellt utmärkande för religioner.

Scientologin har i likhet med alla större religioner en dröm om fred på jorden och befrielse för människan. Det nya med Scientologin är att den erbjuder en exakt väg för att uppnå andlig förbättring här och nu, och ett sätt att åstadkomma detta med fullständig visshet.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation