Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
DEN SANNA BERÄTTELSEN OM SCIENTOLOGIN AV L. RON HUBBARD

När vi undersöker denna ytterst precisa och mycket kortfattade redogörelse, inser vi att det i vår civilisation måste finnas en del mycket störande element, för att någon skall tro något annat om Scientologin.

Dessa störande element kan ges benämningen “köpmän i kaos”. Deras handelsvara är förvirring och upprördhet. De tjänar sitt levebröd på att skapa kaos. Om kaos skulle minska, skulle deras inkomster också göra det.

Politikerna, journalisterna, läkarna, läkemedelstillverkarna, militaristerna och vapenfabrikanterna, polisen och begravningsentreprenörerna, för att nämna de som toppar listan, göder sig enbart på “den farliga omgivningen”. Även individer och familjemedlemmar kan vara köpmän i kaos.

Det ligger i deras intresse att få omgivningen att verka så hotfull som möjligt, för endast då kan de göra förtjänster. Deras inkomster, makt och styrka växer i direkt proportion till hur hotfull de kan få andras omgivning att bli. På så vis kan de tilltvinga sig inkomster och anslag samt större upplagor och olika former av ersättning, utan att någon ifrågasätter det. Detta är köpmännen i kaos. Om de inte skapade kaos, om de inte köpte och sålde kaos, skulle de bli fattiga, tror de.


Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation