Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
DE SOM MOTSÄTTER SIG SCIENTOLOGIN

Medan Scientologin nu syns mer än någonsin i samhället, med kyrkor utspridda över alla kontinenter och med miljoner medlemmar världen över, får man anstränga sig för att hitta en enda privatpraktiserande psykiatriker. Fortfarande kan man finna dem på de statliga eller kommunala sjukhusens nedgångna mottagningar, eller förskansade inom den statliga byråkratin. Men när såg någon senast en reklamskylt för lobotomier, elchocker eller gravt invalidiserande droger?

Kort sagt: Under det att psykiatrikerna, som lever på statliga allmosor, blir allt färre, växer Scientologin – som enbart erhåller donationer från människor som vet att den fungerar – snabbare än någon annan religion i världen. Om Scientologin hade haft någonting att dölja, skulle den inte ha överlevt de obevekliga attacker som ingående beskrivits i detta kapitel.

Historien om attackerna mot Scientologin är därför i grunden mycket enkel. Dianetiken och Scientologin råkade i konflikt med starka ekonomiska intressen som därefter skoningslöst försökte förgöra dem. Det handlade aldrig om några missgärningar från kyrkans sida, utan enbart om att man kom in på ett område där mentalvårdsindustrin ansåg sig ha monopol och denna industri gick till vilka ytterligheter som helst för att skydda sina egna intressen.


Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation