Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
DE SOM MOTSÄTTER SIG SCIENTOLOGIN

När man hör alarmerande rapporter om Dianetik och Scientologi, bör man således komma ihåg att de härrör från dem som föredrar att behandla själsliga problem med våld i form av sinnesförändrande droger eller tillräckligt mycket elektricitet för att utlösa krampanfall hos en gris. Även en dåre begriper att man inte botar någonting genom att sticka fingrarna i vägguttaget eller fästa elektroder på huvudet. (Inte ens en psykiatriker är så dum. När de offentligen erbjöds 10000 dollar för att genomgå sin egen “behandling” fanns det inte en enda som gick med på att själv få elchocker.)

Psykiatrins attacker kan bäst betraktas i ett historiskt perspektiv. Varje stor rörelse som har öppnat nya vyer och skakat om de förlegade idéernas högborgar, har angripits av dem som tjänar på att de gamla tankesätten består. Så länge scientologer fortsätter sitt arbete med att skapa en ny civilisation utan sinnessjukdom, brottslighet eller krig, kommer de som tjänar miljarder på just dessa missförhållanden att fortsätta att slå vilt omkring sig.

Ändå blir det ironiskt när man ser på dessa attacker i ett tidsperspektiv. Scientologin valde inte att ta upp denna strid med psykiatrin och avlossade verkligen inte de första skotten. L. Ron Hubbard var helt enkelt den som fann de verkliga svaren på sinnets problem. Kanske kände psykiatrikerna på sig att lösningen på sinnet inbegrep deras egen undergång, och bestämde sig för att tillintetgöra honom och hans teknologi. Och precis som de fruktade, har Scientologin idag faktiskt blivit deras nemesis genom att avslöja deras brutalitet och brottsliga gärningar.


Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation