Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
DE SOM MOTSÄTTER SIG SCIENTOLOGIN


ETT SLUT PÅ VÄRLDSKAMPANJEN

Fastän den mer än fyrtio år långa attacken mot Scientologin antog stora proportioner, måste man komma ihåg källan – den lilla men inflytelserika kretsen av psykiatriker. Inte heller tillvägagångssätten förändrades under åren: falska anklagelser, selektivt placerade i media, därefter placerade som frön i federala arkiv, som “bakgrundsfakta”.

Det är samma metod, med små justeringar, som också bidrog till att skapa besvär utanför USA på den här sidan Atlanten. Den internationella källan till information lämnade USA, framförallt genom IRS- och FBI-kanalerna, fortsatte genom International Criminal Police Organizations (Interpol) kanaler, som fanns i Frankrike, och mynnade ut i olika nationers ordningsmakter och underrättelseorganisationer.

Det som hände var ganska förutsägbart: attacker mot Scientologin via myndigheter i England, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och Australien – alla uppbackade av glödande media som innehöll de mest kränkande anklagelser. Men som vanligt avgick Scientologin med segern.

Och på samma sätt som det hade funnits några personer inom IRS, som var villiga att undersöka fakta och avfärda lögnerna om Scientologi, gällde detta också Interpol. Till följd av IRS’ erkännande, kunde kyrkans tjänstemän träffa höga tjänstemän inom Interpol för att presentera sanningen.

Interpol erkände också Scientologins religiositet. Kyrkan och polismyndigheten löste fredligt alla frågor sinsemellan. Genom att följa sina egna stadgar, att inte involvera sig i religiösa ärenden, så har inte Interpol några arkiv över Scientologi-kyrkan idag.


Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation