Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
DE SOM MOTSÄTTER SIG SCIENTOLOGIN

Erkännandet från IRS innebar inte bara ett slut på en konflikt som pågått under decennier mellan kyrkorna och skattemyndigheten, utan medförde en formell bekräftelse av Scientologins religiösa natur och dess förtjänster för samhället i stort.

I kölvattnet efter denna seger och kyrkans ansträngningar att avslöja IRS’ missgrepp, följde många reformer till förmån för alla USA:s invånare. “The Taxpayer Bill of Rights”, som nu är en lagenlig realitet, existerar idag till stor del tack vare uthålligheten hos kyrkan och dess församlingsmedlemmar, som avslöjade vitt spridda övergrepp hos IRS och krävde att framtida övergrepp stoppades. Genom att använda sig av FOIA kunde kyrkan slutligen visa upp, till allmän beskådan, vanskötsel och datorfelaktigheter hos myndigheten, som skulle kunnat resultera i felaktiga beskattningar på 1 miljard dollar. Den rörelse som nu tog fart i kongressen, för att genomföra en genomgripande skattereform, inte bara tala om den, kan till stor del spåras till scientologernas förarbete.

I korthet, när kriget med IRS var över, hade marken som vunnits på vägen mot upplösandet av konflikten, givit segrar som alla amerikaner har glädje av idag.


Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation