Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
DE SOM MOTSÄTTER SIG SCIENTOLOGIN

IRS’ religiösa erkännande var allmängiltigt och villkorslöst, och var ett resultat av den mest minutiösa och fullständiga undersökning en religiös organisation underkastats i myndighetens historia. IRS hade haft fritt tillträde till alla nivåer av kyrkans ecklesiastiska struktur. Därigenom begränsades inte IRS’ undersökning till organisationer i USA, utan omfattade specifikt såväl finansiella som andra angelägenheter inom kyrkans organisationer från Australien till Kanada och från Europa till Sydafrika.

Som ett resultat av detta erhöll Church of Scientology International (CSI) – moderkyrkan för Scientologi-religionen – inte bara skattebefrielse, utan också ett kollektivt befrielsebrev som omfattade alla Scientologi-kyrkor inom dess ecklesiastiska överinseende. Kyrkans andliga “mecka” blev också individuellt erkända som skattebefriade, liksom kyrkans publiceringsenheter.

Scientology Missions International (SMI) erhöll sin egen skattebefrielse. Den erhöll också ett separat kollektivt befrielsebrev för alla Scientologi-missioner inom dess ecklesiastiska överinseende.


Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation