Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
DE SOM MOTSÄTTER SIG SCIENTOLOGIN


MASSMEDIA OCH MYNDIGHETER I MASKOPI

En avslöjande aspekt av FDA:s fiasko återstår. Det gäller FDA:s värvande av tidningen Saturday Evening Post och dess främste krönikör, reportern James Phelan.

Det var AMA som kontaktade tidningen och bad dem skriva en artikel om Scientologi. Tidningen gav uppdraget åt Phelan, som reste till England för att intervjua L. Ron Hubbard. Han gavs ett varmt välkomnande och bistods på alla tänkbara sätt, som det anstår en till synes intresserad och opartisk reporter. Det var så han presenterade sig.

Att Phelan var allt annat än opartisk bestyrktes av två fakta: Omedelbart efter återkomsten till Washington och innan artikeln publicerades, gav han den åt FDA i samordningssyfte; och artikeln som följde var en värsta sortens smutskastning – ett ohämmat försök att svärta ned både L. Ron Hubbard och Scientologin. Uppenbarligen ett flankangrepp för att bistå FDA i dess försök att få till stånd en rättslig process mot bruket av E-metern.

Phelan skulle komma att följas av många andra. Genom åren publicerades en lång rad artiklar som kokats ihop för att skapa ett gynnsamt klimat för trakasserier från myndigheters sida. Det var ett mönster som liknade det som användes i Tyskland under 1930-talet, där man genom framgångsrik massmedia-manipulation skapade en allmän “indignation” som skulle legitimera inte bara de grövsta övergrepp mot mänskliga rättigheter utan även själva Förintelsen.


Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation