Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
DE SOM MOTSÄTTER SIG SCIENTOLOGIN


MIND CONTROL AVSLÖJAS

Under sitt oavbrutna forskningsarbete i Dianetik, både som auditör och som iakttagare av andra auditörer, kom L. Ron Hubbard naturligtvis i kontakt med många olika typer av fall. Det var oundvikligt att han också skulle stöta på en del fall som varit i händerna på psykiatriker, som samarbetade med underrättelseväsendet.

Sålunda blev L. Ron Hubbard, redan tjugofem år innan det offentligen bekräftades av kongressen, den förste att informera om och fördöma regeringens program för tankemanipulation. Dessa och andra avslöjanden om CIA:s kriminalitet (Central Intelligence Agency; en av USA:s underrättelseorganisationer) kom, naturligtvis, så småningom att helt förändra allmänhetens uppfattning om denna samling spioner. Från att ha haft en patriotisk och tämligen glamorös framtoning, kom den i stället att betraktas som en skurkorganisation bestående av usla bedragare vars offer var landets egna medborgare.

Det var i sin bok Vetenskapen om överlevnad som L. Ron Hubbard 1951 rakt på sak beskrev hur kombinationen smärta, droger och hypnos användes som en teknik för beteendeförändring av värsta sort. Han förklarade att detta användes inom spionageverksamheten i en sådan omfattning att man för länge sedan passerat den gräns där människor borde ha blivit upprörda och bestörta. Det krävdes Dianetik-auditering för att upptäcka dessa vanligt förekommande hjärntvättsmetoder, fortsatte han, och den enda ljuspunkten var att man genom Dianetik kunde utplåna dess effekter.

I och med att L. Ron Hubbard och andra Dianetik-utövare så öppet tog till orda om dessa hemliga regeringsaktiviteter, förvärrades hans “brott": i sin första bok stötte han sig med psykiatrikerna; i sin andra med underrättelsetjänsterna. Att dessa två sektorer, som redan var så nära förbundna med varandra, nu skulle gå samman i ett gemensamt försök att stoppa honom, var föga förvånande. Vad som däremot var förvånande var hur häftiga och täta de påföljande attackerna blev. Som vi snart ska se blev vid 1950-talets mitt åtminstone ett halvdussin amerikanska myndigheter indragna i försöket att krossa Dianetiken och dess angrepp på mentalvården. Dessa myndigheter omfattade bland andra FBI (Federal Bureau of Investigation), IRS (Internal Revenue Service, de amerikanska skattemyndigheterna) och FDA (Food and Drug Administration, den amerikanska livsmedels- och läkemedelsförvaltningen).

“Man skulle minst ha kunnat tro att jag uppviglade hela befolkningar till att göra uppror och störta sina regeringar”, skrev en något tankfull L. Ron Hubbard senare om dessa händelser. “Det enda jag egentligen gjorde var att försöka tala om för människan att hon skulle kunna vara lycklig, att det fanns en väg ut ur lidandet och att hon skulle kunna uppnå sina mål.”


Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation