Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
DE SOM MOTSÄTTER SIG SCIENTOLOGIN


STYRKORNA MOBILISERAS

Bland de många, många positiva recensionerna och artiklarna om Dianetik-boken, publicerades några få strategiskt placerade angrepp, speciellt avsedda att dämpa allmänhetens entusiasm.

Dessa första negativa “recensioner” av Dianetik-boken kom genom amerikanska läkarförbundet, AMA (American Medical Association) – en organisation som instinktivt motsätter sig alla ansträngningar att uppnå bättre hälsa och ett bättre liv, om dessa inte är kontrollerade eller härrör från förbundets egna medlemmar. Men i själva verket rörde det sig om ett slags buktaleri. Den verkliga kanalen genom AMA upprättades av den medicinske chefen vid det amerikanska psykiatrikerförbundet, APA (American Psychiatric Association) dr Daniel Blain, som mycket väl visste att psykiatrin inte alls ägde den trovärdighet som kollegerna inom AMA hade, och inte heller deras inflytande. AMA:s röst tillhörde i själva verket honom och hans kollegor.

Att använda AMA för att ge en känga var bara första ronden. APA:s fullständiga plan var betydligt mer genomarbetad. Först skulle falsk propaganda publiceras i “auktoritativa” tidskrifter; därefter, när “experterna” väl hade fällt sin dom, skulle dessa åsikter vidarebefordras till massmedia. Akter med all denna föga smickrande “information” skulle skapas och distribueras vidare, naturligtvis även till lämpliga statliga myndigheter.

Hur enkel denna plan än var, både vad gällde utformning och genomförande, skulle den visa sig få långtgående konsekvenser. Ja, faktum är att alla senare attacker mot Dianetiken och Scientologin, i större eller mindre grad, endast var ett resultat av denna ursprungliga plan att fabricera akter och sedan sprida dem längs alla möjliga kanaler.


Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation