Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
FÖRUTSÄGELSER OM SCIENTOLOGINS FRAMTID

Deklarationen om de mänskliga rättigheterna, vilken offentliggjordes för världen av Förenta Nationerna år 1948, utgjorde ett jättelikt framsteg för mänskligheten. Grundsatserna i Scientologi-religionen understödjer inte bara de förhoppningar och strävanden för mänskligheten som ges uttryck för i denna deklaration, utan ger oss alla en förståelse av varför det är så viktigt att folk förs samman när de har denna insikt. Dessa Scientologi-principer kommer att utgöra en viktig faktor när det gäller att få världens folk att gå samman.

Cecile Vowles
Nationell viceordförande
United Nations Association of
Australia


Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation