Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
FÖRUTSÄGELSER OM SCIENTOLOGINS FRAMTID

Vi i Bible Holiness Movement har under årens lopp varit tacksamt medvetna om att Scientologi-kyrkan aktivt har visat sitt engagemang för de för samhället nödvändiga fri- och rättigheter som Gud har skänkt oss, däribland religionsfriheten. Detta har för dem inte varit något abstrakt ideal, utan en central och praktisk strävan, i samarbete med andra religiösa och berörda grupper.

Det är också trösterikt att personligen ha upplevt många tillfällen då dessa scientologer handlade till förmån för andra, som inte delade deras åskådning. De gjorde detta av ren människokärlek och därför att det för dem helt enkelt var en principfråga. Jag erinrar mig två händelser: Den ena gällde en evangelisk yngling som utsattes för olagliga påtryckningar, så att han skulle förneka sin tro på Kristus; den andra var en medmänsklig och effektiv ansträngning att förbättra svarta mentalpatienters situation i Sydafrika, där de levde under ohyggliga förhållanden som i själva verket kunde karakteriseras som slaveri.

Vad händer i framtiden? Det är vårt hopp och vår förväntan att scientologer kommer att fortsätta med sitt sociala engagemang och värna om människans frihet.

Wesley H. Wakefield
Ärkebiskop
International Bible Holiness
Movement


Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation