Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
FÖRUTSÄGELSER OM SCIENTOLOGINS FRAMTID

Jag har rest vida omkring i mitt yrkesverksamma liv och uppfattar jordens människor som oerhört olika, både vad gäller karaktär och behov. Våra ansträngningar att förstå och hjälpa dem har ofta varit alltför snäva. Under de många år som jag har arbetat tillsammans med Scientologi-kyrkan, är det dess förmåga att gripa sig an mänskligheten som helhet som har gjort störst intryck på mig, och som kommer att utmärka kyrkan långt in i kommande sekel.

Kärnpunkten i Scientologi-kyrkans verksamhet är att hjälpa alla människor till förbättring, oavsett deras trosuppfattning, ras eller sociala och ekonomiska status – till att utvecklas både andligt och mentalt, så att var och en kan förbättra sitt eget liv. Scientologins omfattande mål vänder sig till varje enskild individ med innerlig omtanke och stort engagemang. Dessa sällsynta egenskaper är väsentliga i dessa problemfyllda och osäkra tider och skapar med all säkerhet en god grund för kyrkans tillväxt och styrka under kommande år.

L. Fletcher Prouty
Pensionerad överste vid
amerikanska flygvapnet


Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation