Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
BERÄTTELSEN OM DIANETIK OCH SCIENTOLOGI

Mer än 20 000 statliga topptjänstemän fick för första gången kännedom om Scientologi och Dianetik genom boken Vad är Scientologi?. Den skickades ut till politiker, FN-delegater, domare, företagsledare och representanter för större religioner i Europa, Afrika, Australien, Kanada, Sydamerika och USA.

I september öppnades fotoutställningen L. Ron Hubbard: Images of a Lifetime (L. Ron Hubbard: Bilder från ett liv) på Flag i Clearwater, Florida. Hundratals foton, som aldrig tidigare visats, gav tiotusentals scientologer och icke-scientologer en ny inblick i L. Ron Hubbards liv.

Det viktigaste juridiska erkännandet av religionen Scientologi inträffade i oktober 1993, när USA:s skattemyndighet (Internal Revenue Service, IRS) publicerade sina utslag om kyrkans religiösa status. IRS beviljade i dessa skrivelser skattebefrielse för mer än 150 Scientologi-kyrkor, missioner, organisationer för social reform och andra enheter, eftersom de uteslutande verkar för religiösa och välgörande ändamål.

IRS religiösa erkännande var allmängiltigt och villkorslöst och var ett resultat av den mest minutiösa och uttömmande undersökning som en religiös organisation hade underkastats i myndighetens historia. IRS hade haft fritt tillträde till alla nivåer av kyrkans ecklesiastiska hierarki. Den undersökning som IRS genomförde var således inte begränsad till organisationer i USA, utan omfattade både ekonomiska och andra angelägenheter i kyrkoorganisationer alltifrån Australien till Kanada och från Europa till Sydafrika.


Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation